Facebook Twitter
autoxsport.com

Nhãn: lớn lao

Bài viết được gắn thẻ Lớn Lao

Vụ Kiện Tai Nạn Xe Hơi

Đăng trên Tháng Tư 5, 2024 bởi Gregory Campbell
Một vụ kiện tai nạn xe cộ được đệ trình bởi bên bị thương hoặc bởi người thân hoặc bạn bè liên quan đến bên bị thương.Vì tai nạn xe cộ xảy ra khi xe bị lỗi hoặc do sơ suất của người lái xe khác, nên có vẻ hợp lý khi nộp một sự cố trái với nhà sản xuất hoặc người lái xe gây ra vụ tai nạn vì lái xe liều lĩnh...