Facebook Twitter
autoxsport.com

Trình điều Khiển Giáo Dục Trực Tuyến

Đăng trên Tháng Mười Một 2, 2023 bởi Gregory Campbell

Theo truyền thống, học sinh có thể tham gia các khóa học giáo dục lái xe tại các trường trung học hoặc tại một trường độc quyền. Điều này đòi hỏi các sinh viên phải thiết lập thêm giờ sau giờ học hoặc tham dự các lớp học vào cuối tuần để có thể hoàn thành khóa học giáo dục lái xe. Một nhược điểm lớn của điều này thực sự là khoảng thời gian mà học sinh phải bắt buộc dành để chờ lớp học hàng ngày.

Giữ điều này, một số trang web hiện cung cấp các khóa học giáo dục trực tuyến. Hầu hết các tiểu bang có một trang web DMV cung cấp khóa học theo các quy định và quy tắc tuân theo lý do đó. Giáo dục lái xe trực tuyến đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết và là một phương pháp để tiết kiệm tiền và thời gian. Các khóa học giáo dục của tài xế đã thích nghi qua nhiều năm để trở nên dễ dàng hơn đáng kể đối với những người ở hầu hết các lứa tuổi. Vô số các khóa học giáo dục trình điều khiển được công nhận, các trợ lý đào tạo và hướng dẫn học tập có thể được tìm thấy trực tuyến. Nó được ủng hộ để xem xét nhiều lựa chọn trong khi tìm kiếm một khóa học hoặc dịch vụ giáo dục lái xe. Các dịch vụ giáo dục trình điều khiển khác nhau có giá khác nhau và có thể không được chấp nhận ở mọi tiểu bang.

Một nghiên cứu có sẵn gần đây ngụ ý rằng các học sinh học tại nhà đã thực hiện tốt như nhau hoặc tốt hơn nhiều so với học sinh lớp học trong bài kiểm tra giấy phép của người học. Các khóa học trực tuyến cung cấp lợi thế của học sinh có sự tham gia và hướng dẫn của phụ huynh trong khi học.

Các khóa học giáo dục lái xe thường chỉ ra rằng học sinh phải tham dự ít nhất 25 lớp trước khi xuất hiện cho kỳ thi. Một lợi thế với các khóa học trực tuyến là học sinh có thể có điều kiện yêu cầu trừ đi áp lực phải trải nghiệm để hoàn thành khóa học trước thời hạn. Bài kiểm tra có thể được thực hiện trực tuyến bất cứ khi nào học sinh cảm thấy thoải mái. Ngoài ra, kỳ thi có thể được thực hiện tại văn phòng DMV của khu phố. Phần lớn các trang web đối phó với các khóa học trực tuyến cung cấp một số bài kiểm tra mẫu và thực hành trực tuyến để làm cho sinh viên cảm thấy tự tin trước khi xuất hiện cho kỳ thi chính.

Sau khi kỳ thi được hoàn thành thành công, giấy chứng nhận hoàn thành được DMV phê duyệt sẽ được gửi vào ngày hôm sau.