Facebook Twitter
autoxsport.com

Yêu Cầu Tai Nạn Xe Hơi

Đăng trên Tháng Tư 13, 2024 bởi Gregory Campbell

Một tai nạn xe cộ xảy ra theo một vụ kiện thương tích. Một yêu cầu có thể được tạo ra bởi bên bị thương hoặc bởi người thân hoặc bạn bè của bên bị thương liên quan đến thiệt hại do một bên khác trong một vụ tai nạn. Yêu cầu được xử lý bởi các công ty bảo hiểm của cả hai bên để chọn bồi thường thích hợp cho tất cả các thiệt hại của bạn.

Vì hầu như tất cả các tài xế được bảo hiểm, chuyên gia bảo hiểm phải xác định mức độ thiệt hại gây ra và phải ở vị trí đàm phán với một bên khác đối với người bị thương. Cả hai công ty bảo hiểm đều có thể đàm phán và chọn khoản bồi thường tiền tệ chính xác có thể ở vị trí để trang trải tất cả các thiệt hại do tai nạn.

Khi một bên khác sẽ không chấp nhận yêu cầu và các cuộc thi vụ án, thì bên bị thương của bạn có thể không có tổng số điều kiện cần thiết cho thấy thiệt hại của nhà cùng với các thương tích cá nhân do tai nạn. Trong những trường hợp như vậy, một yêu cầu có thể được nộp tại một tòa án. Điều này dẫn đến việc bên bị thương nộp đơn kiện thương tích để có được bồi thường thích hợp từ một bên khác.

Để có thể nộp đơn yêu cầu bồi thường thương tích, tất cả các số liệu thống kê cá nhân của bên liên quan nên có sẵn kết hợp với các chi tiết giấy phép lái xe. Các sự thật liên quan đến việc tạo và phong cách của xe cần phải được đăng ký trong quá trình nộp đơn yêu cầu. Mọi thứ thường có thể có được tại hiện trường vụ tai nạn để đàm phán ban đầu giữa hai công ty bảo hiểm của bạn. Các chi tiết y tế liên quan nếu cá nhân bị thương nặng hoặc nhập viện nên dễ dàng có sẵn trong khi nộp đơn yêu cầu bồi thường thương tích. Sẽ rất thông minh khi sử dụng các hồ sơ cảnh sát trong khi nộp đơn kiện vì họ sẽ đăng ký theo chiều dài tất cả các thương tích phải chịu bởi một trong hai hoặc trong số các bên trộn lẫn trong tình cờ. Ngoài ra còn có những bức ảnh về hiện trường vụ tai nạn và sẽ là bằng chứng có giá trị trong khi nộp đơn yêu cầu lên tòa án.

Thiệt hại tài sản và sự mất mát của bên bị thương phải được bảo hiểm trong yêu cầu bồi thường. Chi phí y tế và chi phí nhập viện được tin tưởng cùng với những người khác trong khi nộp đơn yêu cầu bồi thường thương tích. Yêu cầu bồi thường thương tích tình cờ không tốt nếu ít nếu có bất kỳ thương tích hoặc thiệt hại tài sản xảy ra và ra khỏi các khu định cư của tòa án giữa cả hai công ty bảo hiểm sẽ là lựa chọn tốt nhất trong các trường hợp đó.