فیس بوک توییتر
autoxsport.com

ادعاهای تصادف رانندگی

ارسال شده در آوریل 13, 2024 توسط Gregory Campbell

یک تصادف وسیله نقلیه تحت دادخواست جراحات قرار می گیرد. ادعایی می تواند توسط طرف مجروح یا اقوام یا دوستان مجروح در رابطه با خسارت ناشی از طرف دیگر در یک حادثه ایجاد شود. این ادعا توسط شرکتهای بیمه هر دو طرف برای انتخاب جبران خسارت مناسب برای همه خسارتهای شما انجام می شود.

از آنجا که تقریباً تمام رانندگان بیمه شده اند ، متخصص بیمه باید میزان خسارت های ناشی از آن را تعیین کند و باید در موقعیتی باشد که با شخص دیگری با شخص آسیب دیده مذاکره کند. هر دو شرکت بیمه می توانند مذاکره کنند و جبران خسارت درستی را که می تواند در موقعیتی باشد که می تواند تمام خسارت ها را به دلیل حادثه پوشش دهد ، انتخاب کنند.

هنگامی که طرف دیگر این ادعا را نپذیرفت و پرونده را به چالش بکشد ، ممکن است طرف آسیب دیده شما دارای ضرورت کامل خسارت خانه به همراه جراحات شخصی به دلیل حادثه نباشد. در چنین مواردی ، می توان ادعا را در دادگاه تشکیل داد. این امر باعث می شود که طرف مجروح برای به دست آوردن جبران خسارت مناسب از طرف دیگر ، دادخواست صدمات را تشکیل دهد.

برای اینکه بتوانید ادعای آسیب دیدگی را ارائه دهید ، کلیه آمار شخصی طرف درگیر باید همراه با جزئیات گواهینامه رانندگی در دسترس باشد. حقایق مربوط به ساخت و سبک ماشین باید هنگام تشکیل ادعا ثبت شود. برای مذاکره اولیه بین دو شرکت بیمه خود معمولاً همه چیز را می توان در صحنه حادثه بدست آورد. جزئیات پزشکی در صورتی که فرد به شدت مجروح شود یا در بیمارستان بستری شود ، باید به راحتی در هنگام تشکیل ادعای جراحات در دسترس باشد. استفاده از سوابق پلیس در حین تشکیل پرونده هوشمندانه خواهد بود زیرا آنها به طور طولانی تمام جراحات وارده توسط طرفین یا در میان طرفین را که به طور تصادفی مخلوط شده اند ، ثبت می کنند. همچنین عکسهایی از صحنه تصادف وجود دارد و ضمن تشکیل پرونده در دادگاه ، اثبات ارزشمندی خواهد بود.

خسارت املاک و افزایش از دست دادن دستمزد مصدوم باید در این ادعا تحت پوشش قرار گیرد. هزینه های پزشکی و همچنین هزینه های بستری در هنگام تشکیل ادعای جراحات ، به همراه سایرین اعتقاد بر این است. در صورت بروز جراحات یا خسارت در املاک ، ادعاهای آسیب دیدگی تصادفی خوب نیست و در خارج از شهرک های دادگاه بین هر دو شرکت بیمه بهترین گزینه در چنین مواردی خواهد بود.